دستگاه زنت

دستگاه زنت یا همان فیلتر هوا، یکی از اجزای مهم در سیستم تهویه هوا است. وظیفه اصلی زنت، تصفیه هوای ورودی به سیستم تهویه هوا است. این دستگاه با حذف ذرات معلق در هوا مانند گرد و غبار، بو، آلاینده‌های شیمیایی و میکروب‌ها، کیفیت هوا را بهبود می‌بخشد استفاده از دستگاه زنت در سیستم تهویه هوا دارای مزایا و اهمیت بسیاری است. این دستگاه به کاهش آلودگی هوا و حفظ کیفیت هوا کمک می‌کند. همچنین، با حذف ذرات معلق در هوا، احتمال بروز عفونت‌ها و بیماری‌ها نیز کاهش می‌یابد. همچنین، استفاده از زنت در سیستم تهویه هوا، باعث حفظ شرایط مناسب برای عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات موجود در ساختمان می‌شود. در نتیجه، دستگاه زنت یکی از اجزای حیاتی در سیستم تهویه هوا است که به بهبود کیفیت هوا، کنترل عفونت‌ها و حفظ شرایط مناسب برای ساکنان و تجهیزات ساختمان کمک می‌کند.